Politiker inom EU

Politiker inom EU

Inom Europeiska Unionen så ryms det många politiker från olika länder som ska vara med och fatta beslut i unionen. Men det finns några länder som i Europa brukar kallas för “The Big Four”, som kan översättas till “De stora fyra”. Med detta uttryck syftar man på de fyra länder som anses vara mäktigast i Europa, och bland dessa räknar man in Storbritannien (som nu inom ett år kommer att gå ur unionen efter en omröstning som gjordes bland det brittiska folket), Tyskland, Italien och Frankrike. Den här gruppen benämns även ibland som “G4”. Det finns även andra grupperingar med länder som kallas för G7, G8, G10 och G20. G4-gruppen skapades då Frankrikes president Nicolas Sarkozy bjöd in alla ledarna för dessa länder till ett möte i Paris för att diskutera den stora finanskrisen som började under år 2008.

De institutioner som räknas som lagstiftande inom Europeiska Unionen är två stycken, nämligen Europaparlamentet och Europeiska unionens råd. Talmannen för parlamentet heter just nu Antonio Tajani, och han har haft denna position sedan 17 januari år 2017. Europaparlamentet har även 715 ledamöter som oftast kallas för Europaparlamentariker, och dessa är representanter från alla medlemsländerna. Men dessa Europaparlamentariker hör man inte så ofta om när det gäller politik och Europeiska Unionen, utan de som det hörs mest om är de riktigt stora politikerna och ledarna för varje land. De senaste årens flyktingkris har lett till ett antal förhandlingar och samtal mellan många av länderna inom Europa och EU. Medlemsländerna har verkligen varit tvungna att samarbeta i denna fråga av humanitär art. Men alla ledare är självklart inte alltid enade och vissa länder har till och med vägrat att till exempel ta emot fler flyktingar, medan andra tar emot enorma mängder människor.

Angela Merkel

Ledaren och förbundskanslern för Tyskland heter Angela Merkel, och är faktiskt en av få kvinnliga ledande politiker ute i världen och Europa. Hon tillträdde sin post den 22 november år 2005, och år 2018 påbörjade hon sin fjärde regeringsperiod. Merkel är faktiskt även fysiker och några år innan hon blev förbundskansler i Tyskland var hon även minister för kvinno- och ungdomsfrågor samt miljö- och kärnkraftssäkerhetsminister. Många anser att Merkel är den sanna ledaren av Europeiska Unionen och tidningen “Forbes” utnämnde henne till den näst mäktigaste politikern i hela världen, vilket gör henne till den mäktigaste kvinnan i vår tid. Mellan den 9–10 juni år 2014 bjöd Sveriges dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt, in Merkel till Sverige tillsammans med Nederländernas ledare Mark Rutte och Storbritanniens ledare David Cameron. Nästa gång hon besökte Sverige blev år 2017, då hon bjöds in av Stefan Lövén och Margot Wallström för att bland annat diskutera “Brexit”.

Emmanuel Macron

Den 14maj 2017 tillträdde Emmanuel Macron som Franrikes president. Hans motkandidat i det valet var en kvinna vid namn Marine Le Pen, men Macron vann det valet med 66 procent av rösterna. Macron räknas som en relativt ung ledare om man ska jämföra med andra länder och deras ledare, som ofta har en ålder på runt 50–60 år, han föddes nämligen den 21 december år 1977. Innan han gjorde politisk karriär så var han bland annat delägare och rådgivare i banken Rothschild & Cie i Paris. Båda hans föräldrar är läkare och forskare inom olika medicinska områden. Mellan år 2014 och 2016 var Macron även finansminister under dåvarande president François Hollande. År 2007 gifte han sig med Brigitte Macron, och deras äktenskap har blivit ganska omskrivet på grund av den ganska stora åldersskillnaden mellan dem. Brigitte nämligen född år 1953.

Nigel Paul Farage

Nigel Paul Farage har gjort sig ett namn inom EU-politiken genom att han sedan 1999 varit Europaparlamentariker och mellan åren 2010–2016 var han även ledare för ” United Kingdom Independence Party” i Storbritannien. Han föddes utanför London den 3 april 1964. Farage har dock fler roller inom EU än just parlamentariker. Han är även ledare för gruppen “Frihet och demokrati i Europa”, ledamot i fiskeriutskottet samt ledamot i Europaparlamentets talmanskonferens. Farage har gjort en del utmärkande uttalanden som många anser vara kontroversiella, så som att han berömde Rysslands president Vladimir Putin för hans hantering av kriget i Syrien. Det var något som upprörde många vanliga människor och politiker runt om i världen. Men han passade samtidigt på att flika in att han inte beundrade Putin som person, utan endast hanteringen av Syrienkriget, som de senaste åren varit ett väldigt kontroversiellt och allvarligt ämne.

Leave a Comment