Europeiska Unionen nuvarande problem

Europeiska Unionen, förkortat EU, är en union där 28 olika länder och demokratier inom Europa ingår. Den här unionen skapades den 1 november år 1993 och är en fortsättning på den samarbetsprocess som påbörjades år 1952 i syfte att få slut på krigen runt om i Europa. Unionen består av sju olika institutioner, Europeiska rådet, … Read moreEuropeiska Unionen nuvarande problem

Lagstiftningsförfarande i den Europeiska Unionen

Det är många som inte känner till exakt hur verksamheten i EU går till, vilket många gånger är en bidragande orsak till kritiken gentemot unionen. Den verkar helt enkelt odemokratisk och med ett elitstyre, när ingen enkel inblick i procedurerna erbjuds. I den här korta genomgången ska vi beskriva hur det går till när lagar … Read moreLagstiftningsförfarande i den Europeiska Unionen

Europarådet

Europarådet bildades 1949 och deras huvudsakliga arbete är att främja demokrati, rättsstatsutveckling och mänskliga rättigheter. Europarådet är en så kallad mellanstatlig samarbetsorganisation i Europa. Det finns 47 anslutna medlemsstater. Ibland förväxlas Europarådet med Europeiska rådet eller Europeiska unionens råd, men de har ingenting med dessa att göra. När Europarådet bildades hade Europa precis lämnat andra … Read moreEuroparådet

Europeiska unionens institutioner

EU har i dagsläget sju olika institutioner som sköter administration, domstolsärenden, lagstiftning, ekonomi, toppmöten och samarbetsärenden emellan de EU:s 28 olika medlemsstater. För att hela detta byråkratiska maskineri skall fungera behövs ansvar, uppgifter och administration fördelas. Därav har EU skapat sju olika institutioner – här arbetar tjänstemän, politiker och all övrig personal för att förverkliga … Read moreEuropeiska unionens institutioner

EU:s medlemsländer – en kort historik

Efter andra världskrigets slut är det ett krigstrött Europa som vill försöka säkra freden genom ett samarbete angående kol- och stålproduktionen. Den första bärande balken för hela EU som institution förankras år 1952 när de sex länderna Frankrike, Belgien, Västtyskland, Luxemburg, Italien och Nederländerna skapar en kol- och stålunion. Orsaken till att specifikt kol-och stålproduktionen … Read moreEU:s medlemsländer – en kort historik

Monarkier i Europa

Europa har en lång rojalistisk historia. Ända sedan tidig medeltid har kungar och drottningar härskat över kontinentens olika länder. Under 1800 -och 1900-talen vann republiken mark som statsskick och flera av de europeiska regenterna fick se sig avsatta till förmån för presidenter och premiärministrar. Idag återstår tolv monarkier i Europa, men bara sju av dessa … Read moreMonarkier i Europa

Värt att veta om Europeiska Unionen

Europeiska Unionen, eller i vardagstal EU, är en union som är fördragsbunden och består av 28 medlemsländer. Medlemsländerna är europeiska demokratier och deras överstatliga samarbete är det mest långtgående i hela världen. EU bildades 1993 och ersatte då det som kallades Europeiska Gemenskaperna (EG). När ett land går med i EU ger de frivilligt en … Read moreVärt att veta om Europeiska Unionen

Republikanism i Europa – en kort historik

I modern tid kan betydelsen av begreppen “republik” och “republikanism” vara lätt vilseledande om man inte går hela vägen tillbaka till renässansen Florens och antiken. Här finner vi republikens ursprung och historia. För att förstå begreppet republik bör man utgå från renässansens begreppsvärld och härleda det från det latinska ordet “res publica”, vilket bokstavligen översatt … Read moreRepublikanism i Europa – en kort historik

Eleganta och mångfacetterade Europa: statsskick och politik

På omslagsbilder och i turistkataloger kan Europa ge ett sken av att vara en elegant, kultiverat och en harmonisk del av världen. Kryddat med en rik samling traditioner, språk och spännande sevärdheter. Dock visar sig en lite annorlunda bild om vi skrapar på ytan. I en tid där Europa genomgått ekonomisk osäkerhet, hög arbetslöshet, ökande … Read moreEleganta och mångfacetterade Europa: statsskick och politik