Europeiska Unionen nuvarande problem

Europeiska Unionen nuvarande problem

Europeiska Unionen, förkortat EU, är en union där 28 olika länder och demokratier inom Europa ingår. Den här unionen skapades den 1 november år 1993 och är en fortsättning på den samarbetsprocess som påbörjades år 1952 i syfte att få slut på krigen runt om i Europa. Unionen består av sju olika institutioner, Europeiska rådet, Europaparlamentet, Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råd, Europeiska centralbanken, Europeiska unionens domstol och Europeiska revisionsrätten.

EU består som sagt av 28 olika medlemmar och länder och dessa är: Bulgarien, Belgien, Danmark, Cypern, Estland, Frankrike, Finland, Irland, Grekland, Italien, Kroatien, Litauen, Lettland, Malta, Luxemburg, Polen, Nederländerna, Rumänien, Portugal, Slovenien, Slovakien, Spanien, och för tillfället Storbritannien, de kommer dock att utträda den 29 mars 2019, samt Tjeckien, Sverige, Tyskland, Österrike och till sist Ungern. Syftet med EU är att verka för fred, frihet, jämlikhet och demokrati, samt att verka för folkets välfärd.

Nobels fredspris

Det är dock inte endast frid och fröjd inom denna union utan det finns de som anser att unionen är odemokratisk, invecklad och komplicerad. Medan andra anser att denna union är absolut nödvändig och enormt viktig för att kunna utveckla välståndet och ekonomin i Europa. År 2012 mottog Europeiska Unionen Nobels fredspris. Unionen fick detta pris på grund av att de under 60 år bidragit till fred, försoning, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa.

Det finns även många stater som väntar på att få medlemskap i Europeiska Unionen. Bland dessa finner man exempelvis Albanien, Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet. Förhandlingarna med Turkiet går dock ganska långsamt, men även Montenegro och Serbien har påbörjat förhandlingarna för medlemskap. Men för att få gå med i EU måste landet uppfylla vissa kriterier så klart, bland annat måste landet vara demokratiskt och värna om mänskliga rättigheter och minoriteter.

Utträde från EU

Alla länder som gått med i Europeiska Unionen har rätt att träda ur unionen när de önskar. Man meddelar då det Europeiska rådet som består av alla länders statschefer om varför man har avsikten att lämna. Man skapar sedan ett avtal där det framgår när detta ska ske och på vilka villkor. Hittills har ingen stat valt att lämna unionen, men där emot så ansökte Storbritannien om utträde år 2017.

Under år 2016 genomfördes alltså en omröstning bland den brittiska befolkningen där de rösta för att gå ur den Europeiska Unionen, och detta blev en skandal då många inte alls hade räknat med att befolkningen faktiskt skulle rösta för att gå ur. Storbritannien är ju även en ganska stor del av unionen, och när de faktiskt träder ur till slut så kommer detta att få stora konsekvenser för alla övriga medlemsländer.

Effekterna av Storbritanniens utträde

Detta minst sagt välkända utträde från Europeiska Unionen av Storbritannien har kommit att kallas “Brexit”. Utträdet planeras att verkställas den 29 mars år 2019. I samband med att befolkningen röstade ja till detta utträde ur EU så bestämde sig även landets premiärminister David Cameron för att avgå. Han efterträddes samma år av den nya premiärministern Teresa May, som nu dock även hon är i blåsvädret och hennes popularitet har sjunkit både i partiet och bland befolkningen.

De flesta ekonomer tror att Storbritannien i längden kommer att förlora på “Brexit”, just för att det kommer ske mindre utländska investeringar samt att det kommer leda till stora hinder för handel och så vidare. Dessa effekter har faktiskt redan börjat kännas av i landet på så sätt att britterna får just nu mindre för sina pengar. Detta på grund av inflationen som uppstått där valutakursen för pundet har sjunkit.

Skadestånd

Flera av medlemsländer i EU kommer eller har redan begärt skadestånd för detta beslut som även kommer att påverka resten av staterna inom EU, främst ekonomiskt, men det kommer även att försvåra saker och ting när det kommer till att resa och ta sig ut och in i landet. Det totala beloppet som har nämnts går upp emot cirka 92 miljarder pund vilket i kronor blir cirka 1 000 miljarder kronor.

Sammanfattning

Den senaste utvecklingen inom EU och Storbritanniens utträde har lett till en av de värsta skandalerna i EU:s historia. Aldrig förr har ett land valt och röstat för att träda ur. Att det blev just Storbritannien som blev den första staten att göra detta har skapat stora problem för flera av de andra medlemsländerna men även för dem själva. Det är många från andra länder som arbetar i Storbritannien och även många britter som arbetar utomlands.

Leave a Comment