Vad är då monarki och republik? Jo, det kan vara bra och veta först. Sverige är exempelvis ett land med monarki. Det vet man för att Sverige har en kung. Monarki innebär att landet har en stadschef som sitter under hela sitt liv och tronen går i arv, som en kungafamilj. Republik är exempelvis USA som har en president som endast sitter i fyra år, det vill säga en begränsad tid. Det finns alltså olika sätt att styra världen med tanke på de olika sätten. I Sverige har vi en kung men han har inte så jätte mycket att säga till om egentligen samt att han inte har lika mycket makt som kungarna hade förr i tiden. I Sverige har vi demokrati och en stadsminister som är chef över det partiet som vann valet som svenska folket röstade fram. Det innebär att man skulle kunna säga att Sverige har både monarki och republik, men eftersom vi har en kung säger vi att vi är monarki.

Både positivt och negativt

Det positiva med monarki är att man har en och samma ledare under lång tid vilket gör att ledaren inte måste tävla mot andra om att bli fram vald och får längre tid att göra det bättre från landet och jobba långsiktigt. Dock är det negativt om det är en dålig ledare med tanke på att den får sitta hela sitt liv och man får ingen chans att byta. Dessutom är det sonen eller dottern till kungen eller drottningen som får ta över tronen och med tanke på att arvtagaren inte blir vald kanske han inte är gjort för att vara ledare för ett land och kan där med inte göra ett bra jobb. Det är det som är positivt med republik eftersom att ledaren blir fram vald av folket och har förhoppningsvis den kompetensen som krävs för att leda ett land och göra det till något bra. Dessutom är det positivt att man får chans att välja en ny ledare efter en kort period om det är så att den tidigare ledaren inte kunde hålla måttet. Dock är det negativt med tanke på att ledaren kanske behöver längre tid att göra sitt jobb samt att ledaren oftast inte får bli omvald hur många gånger som helst. Det är något som många inte gillar med tanke på att så länge det finns en bra ledare som gör ett bra jobb ska det inte finnas något som hindrar personen att ta tillbaka tronen.

Kämpar för demokrati i hela världen

Just nu idag finns det 29 monarkier i världen, vilket inte är så jätte mycket. Det blir allt mer vanligt med demokrati och republik men många har även kvar diktaturen. Det är vanligt att länder säger att de har demokrati men valmöjligheten för folket i landet är inte speciellt stort, vilket innebär att landet i största del är styrt av diktatur. Det är något som har funnits länge och kommer fortsatt finnas länge trots att organisationer runt om i världen försöker införa demokrati i alla länder i världen.